Dag

mei 29, 2021

Foorkrant

Naar aanleiding van Erfgoeddag op zondag 27 april 2014 waren er in Kortrijk diverse activiteiten zoals een wandeling, tentoonstelling, filmvoorstelling en theater. Thema was de Paasfoor van Kortrijk. LECA (Het toenmalig Landelijk Expertisecentrum voor de Cultuur van Alledag, nu Histories) gaf bij die gelegenheid een Foorkrant uit, over de Paasfoor vroeger en nu. Je kan deze...
Read More
flosj

trek mee aan de flosj

Artikel van Chantal Bisschops (CAG) over de kermis vroeger, vandaag en morgen. Lees het hier.
Read More

pensenkermis

Artikel van Dr. Henro Vanoppen in het tijdschrift Volkskunst over pensenkermissen in Midden-Brabant. Klik hier om het te lezen. In tegenstelling met andere streken kent men in Limburg enkel zwarte pensen.
Read More

Waar is de tijd

In de periode 1998-2000 gaf uitgeverij Waanders bv uit Zwolle een 20-delige reeks bundels uit over 1000 jaar Limburg. Dat gebeurde in samenwerking met Heemkunde Limburg en de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen Van Limburg. In deel 12 ‘De Limburgers en hun vertier’ staat heel wat info over kermissen in Limburg. Dit uittreksel is te...
Read More

Kermiscollectie

Patrick Vanstipelen verzamelt al meer dan 30 jaar de meest uiteenlopende objecten die te maken hebben met carnaval en kermis, onder meer heel wat foto’s. De collectie is te bewonderen via Erfgoedplus.be . Meer info staat in het bijgevoegde document. Patrick Vanstipelen heeft ook reeds verschillende malen de pers gehaald met zijn kermisverzameling. Hier staan enkele...
Read More

Wijkkermissen in Hasselt

Journalist en auteur Jos Sterk verzamelt heel wat informatie over allerhande gebruiken, feesten en tradities in Hasselt. Hieruit putte hij voor dit overzicht over wijkkermissen in Hasselt.
Read More

Kermis in de dagklapper van Mathieu Driessen

Mathieu Driessen verzamelde in zijn dagklapper heel wat informatie over allerhande gebruiken, feesten en tradities in Limburg. We verzamelden alle verwijzingen naar kermissen in dit overzicht.
Read More